دندان پزشک و انواع شاخه آن

دندان پزشک و انواع شاخه آن

بدن انسان یکی از پیچیده ترین ساختار اناتومی و ساختاری را دارا می باشد به همین علت یک
فرد نمیتاند در همه ی شاخههای پزشکی استاد شود زیرا چنانکه اگر بخواد چنین کاری کند قطعا
عمرش کفاف نمیدهد به علت بزرگی و پیچیدگی علوم پزشکی از این رو دندانپزشک در واقع از
اسمش مشخص است پزشکی که کارش معالجه دندان هاست و با درمان دندان ها سرو کار دارد.
از این رو که دندان ها هم کلی شاخه دارند و پیچیده هستند این علم پزشکی هم تقسیم می شوند

به کلی دسته که از زیر شاخه دندان پزشکی هستند که به آن ها می پردازیم:

1:اسیب شناسی دهان:

در این شاخه پزشک به مطالعه بیماری ها دهانی و شناسایی مدیریت

بیماری که بر روی دهان و فک تاثیر میگزارند می پردازد.

2:ارتودنسی:

این شاخه برای بهبود ظاهر دندان ها و اصلاح کجی دندان به کار می رود و نکته مهم این هست

یکی از اولین شاخه هایی است که به علم دندانپزشکی معرفی شده است که به خوبی دندنان های نامرتب

را ردیف میکند.

3:دندان پزشکی باز سازی:

در این رشته دندانپزشک به جنبه های عملکرد و زیبایی دندان افراد می پردازد و مکملی از رشته های دندانپزشکی

مثل ریشه در مانی پریودنتیکس است .

4:دندانپزشکی زیببایی:

این شاخه آمیزه ای از هنر و علم است که باعث ایجاد زیبایی شناسی سلامت دندان ها و سایر زمینه های مرتبط

می شود .

5:رادیولوژی دهان و فک و صورت:

رادیو لوژی به معنی تصاویر و تشعشعات هست که فارغ التحصیلان دندانپزشکی عمومی میتوانند وارد این تخصص

شوند و پ از گزراندن 3 سال درس خوندن میتوانند در زمینه عکس برداری فعالیت کنند.

6: دندانپزشک عمومی چیست:

در این مورد دندانپزشک فارغ التحصیل شده ولی متخصص نیست برای متخصص شدن دندانپزشک باید 3سال

مجددد در رشته مورد نظر فعالیت کند تا بتواند تخصص فوق خود را بگیرد و و پس از طی این دوره که به دستیاری معروف است تبدیل به
یک دندانپزشک متخصص می شود.

دندان پزشک و انواع شاخه آن